Láje – Přicházíme ze tmy

Page

Z větvitého podhoubí jihlavského podzemí se zrodil tento zhudebněný příběh lidského souboje s přírodou a prozření mysli uprostřed temného lesa. Stáváme se tím, proti komu bojujeme, na území, kde je všechno dovoleno. Tím je les a náš smutek v kořenech stromů.

From wide spawn of Jihlava city underground comes this musical story of human encounter with nature and providence of mind in the middle of dark forest. We are changing to those ones, whose we are fighting against, on the territory, where everything is allowed. This is forest and our mourning in roots of trees.
released April 12, 2017
Nahráno v / Recorded at: BlumenStudio, Olomouc – 04/2016
Mix & Master: AB Records, Škrdlovice – 12/2016
Artwork: Tofu Thrasher
Vydáno spoluprací labelů / Released by cooperation of labels:
Chyba Records, Zaječí Úmysly Records, Pure Heart Records