Press

Page

chyba-press-bannerChyba je nekomerční fanzin věnující se převážně alternativní hudební scéně a politice. Avšak najdeš v něm i poezii, různé úvahy a články a mnoho dalšího. Veškeré konání spojené s tvorbou a distribucí se snaží plně zachovávat etiku DIY. Jelikož se jedná o občasník, tak není pevně stanovena pravidelnost, ale víceméně se dá říci, že Chyba vychází přibližně jednou do roka.

Chyba se prodává za nákladovou cenu, popřípadě za dobrovolnou cenu-případný výdělek se použije na další tisk.

Dále se podílíme na cestovatelském občasníku V PRACH CEST, kde najdete zápisky z divokých cest po světě.

Pro ty kteří se k těmto výtvorům nemají možnost ať už z finančních či jiných důvodů dostat, je tu možnost si jej níže otevřít, eventuálně uložit ve formátu pdf.

K otevření souborů je nutné mít nainstalovaný program na prohlížení PDF.

★★★

Chyba is non comercional fanzine about alternative music scene and politics. But you can find there also poetry, columns, ideas and many more. Whole concept from making to distribution is under DIY attitude. Releasing of each issue is irregular, but we can say that each issue comes once a year.

Chyba zine is sold for price we have printed it, or for benefit price – money we get over we use for another printing.

We are also participating on V PRACH CEST zine, which is about punk traveling and you can find notes from trips around the world in there.

For those, who cannot get our zine in paper look we have it here for download for free in PDF. But whole zine is in CZECH language.

CHYBA (seznam a popis jednotlivých čísel, ke stáhnutí)

V PRACH CEST (seznam a popis jednotlivých čísel, ke stáhnutí)